محصولات ترانکی | Trunki

Trunki یک شرکت انگلیسی است که در زمینه تولید چمدان های مسافرتی جذاب برای کودکان فعالیت دارد.

Trunki یک شرکت انگلیسی است که در زمینه تولید چمدان های مسافرتی جذاب برای کودکان فعالیت دارد. این شرکت مجموعه ای از کودکان بزرگسال است! که خلاقیت خودر ا به کار می گیرند و محصولاتی طراحی می کنند که خستگی سفر را از شما دور می کند و خنده به لب هایتان می آورد.


تیم شرکت ترانکی معتقد است که سفرها باید پر از خاطره و لذت بخش باشند چه یک سفر داخل در شهر باشد و چه سفر به دور دنیا ! و از آنجاییکه سفر با کودکان ممکن است با سختی هایی همراه باشد Trunki  تلاش می کند با طراحی لوزام کاربردی و جذاب سفر مثل چمدان های چندکاره سفر را برای کودکان یک لذت به یادماندنی کند.

بیشتر

این تولیدکننده هیچ محصولی ندارد.

محصولات بازدیدشده

محصولی وجود ندارد