محصولات جان دره | John Deere

JohnDeere در واقع برندی از یک شرکت آمریکایی با نام Deere است که سعی کرده است با شبیه سازی محصولات واقعی خود در ابعاد کوچک برای کودکان آن ها را در به این زمینه علاقه مند کند.

John Deere در واقع برندی از یک شرکت آمریکایی با نام Deere است که در تولید ابزار و لوازم کشاورزی و صنعتی در این زمینه فعالیت دارد که سعی کرده است با شبیه سازی محصولات واقعی خود در ابعاد کوچک برای کودکان آن ها را به کشاورزی و فعالیت های مشابه علاقه مند کند.

بیشتر

این تولیدکننده هیچ محصولی ندارد.

محصولات بازدیدشده

محصولی وجود ندارد