خانه مشاغل کودک ماشین آتش نشانی چوبی

20,500,000 تومان

با ماشین آتش نشانی اسباب بازی، کودکان از همان سنین کم با اهمیت این شغل و دلیل حضور این ماشین‌ها در خیابان آشنا می‌شوند و فرهنگ بازکردن راه برای آنان را می‌آموزند.

ماشین آتش نشانی چوبی
خانه مشاغل کودک ماشین آتش نشانی چوبی

20,500,000 تومان