صخره نوردی و تونل بازی کودک

14,350,000 تومان

این صخره نوردی و تونل بازی کودک برای استفاده کودکان نوپا در منزل و همچنین مهد کودک و خانه بازی مناسب و ایمن است.

صخره نوردی کودک تونل بازی کودک
صخره نوردی و تونل بازی کودک

14,350,000 تومان