قفسه اسباب بازی 4 طبقه 2 کاره وانیا

2,000,000 تومان

قفسه اسباب بازی واینا شامل ۴ طبقه و ۲ باکس در هر طبقه است و می توانید در قسمت بالایی آن میله ای نصب کنید و از بخشی از آن به عنوان آویز لباس استفاده شود.

قفسه اسباب بازی ۴ طبقه ۲ کاره
قفسه اسباب بازی 4 طبقه 2 کاره وانیا

2,000,000 تومان