بیزی برد کودک طرح خرس

KDC-580

جدید

بیزی برد کودک طرح خرس، یک خرس تپل با بخش های مختلف است که می تواند بر روی دیوار نصب شود و به ارضای حس کنجکاوی و تقویت مهارت های حرکتی ظریف کودک کمک زیادی می کند.

1,740,000 تومان

- +

نوشتن دیدگاه

بیزی برد کودک طرح خرس

بیزی برد کودک طرح خرس، یک خرس تپل با بخش های مختلف است که می تواند بر روی دیوار نصب شود و به ارضای حس کنجکاوی و تقویت مهارت های حرکتی ظریف کودک کمک زیادی می کند.

نوشتن دیدگاه