تاب بارفیکسی کودک بدون حفاظ

550,000 تومان

تاب بارفیکسی استار برای استفاده در منزل مناسب است و با توجه به اینکه حفاط ندارد برای کودکان حداقل ۴ سال به بالا مناسب است.

کفی تاب با طناب آویز
تاب بارفیکسی کودک بدون حفاظ

550,000 تومان