ماهی تعادلی بدون سقف کودک

575,000 تومان

الاکلنگ ماهی بدون سقف استار دارای رنگ بندی های شاد و جذاب و دو مدل سقف دار و بی سقف است و برای استفاده در منزل، مهد کودک و خانه بازی مناسب است.

ماهی تعادلی بدون سقف کودک
ماهی تعادلی بدون سقف کودک