نیمکت پیش دبستانی وانیا

1,070,000 تومان

مطب اطفال، مهد کودک، خانه بازی می توانند در سالن انتظار خود از این نیمکت استفاده کنند همچنین فروشگاه ها یا سایر مطب ها و هر جایی که معمولا والدین همراه با فرزندانشان به آن جا مراجعه می کنند می تواند از این نیمکت تهیه و استفاده کنند.

نیمکت پیش دبستانی وانیا
نیمکت پیش دبستانی وانیا